Uprzejmie informujemy, że w warunkach zachodzących zmian wynikających z Ustawy 2.0 również w zakresie finansowania uczelni oraz braku informacji o punktacji czasopism została podjęta decyzja o przesunięciu terminu organizacji III Konferencji Naukowo-Technicznej ProGeotech o jeden rok.

Szczegółowe informacje dotyczące nowych terminów zostaną podane w komunikacie w październiku 2019 r.

Polski Komitet Geotechniki

 

Oddział Stołeczny

Polskiego Komitetu Geotechniki

 

Katedra Geoinżynierii

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

mają zaszczyt zaprosić na

III Konferencję Naukowo-Techniczną

ProGeotech 2019

„Projektowanie geotechniczne
– doświadczenia i perspektywy”

Warszawa 3-4.07.2019

Laboratorium Centrum Wodne – Kampus SGGW

ul. Ciszewskiego 6, 02-776 Warszawa

Termin nadesłania wstępnego zgłoszenia i streszczenia referatów

został przedłużony do 10.01.2019 r.