Polski Komitet Geotechniki

Oddział Stołeczny

Polskiego Komitetu Geotechniki

Katedra Geoinżynierii

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

mają zaszczyt zaprosić na

III Konferencję Naukowo-Techniczną

ProGeotech 2019

„Projektowanie geotechniczne
– doświadczenia i perspektywy”

Warszawa 3-4.07.2019

Laboratorium Centrum Wodne – Kampus SGGW

ul. Ciszewskiego 6, 02-776 Warszawa